adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka | Kancelaria Adwokacka
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Zakres usług

 • sprawy o rozwód i o separację
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • sprawy o alimenty, o podwyższenie/obniżenie alimentów
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli
 • doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Zakres usług

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy
 • sprawy o odszkodowanie za czyny niedozwolone
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych

 • sprawy spadkowe
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie i przysposobienie
 • sprawy dotyczące nieruchomości, zasiedzenia, ochrony posiadania
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • przygotowywanie i opiniowanie umów

 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego

Zakres usług

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych

 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami gospodarczymi
 • doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego

Zakres usług

 • reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikami
 • reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę

 • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy

Adwokat/o mnie

Kancelaria Adwokacka adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka

Adwokat dr Katarzyna Purc-Kurowicką jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2008 r. ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Od 2005 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2008 do 2014 pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale II Karnym, I Cywilnym oraz w Wydziale IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 r. uzyskała tytułu naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2014 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i prowadzi własną Kancelarię.

 

Adwokat dr Katarzyna Purc-Kurowicka wspiera inicjatywy dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Od 2015 r. jest Mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jednocześnie jest współzałożycielem i Prezesem Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

qode-eliptic-slider

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria zapewnia stałą i profesjonalną pomoc prawną świadczoną wobec przedsiębiorców obejmującą wszelkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz reprezentowaniem w postępowaniach sądowych.

qode-eliptic-slider

Obsługa prawna klientów indywidualnych

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, polegające na:
– udzielaniu porad prawnych
– przygotowywaniu pism procesowych
– sporządzaniu opinii i informacji prawnych
– reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych

Zakres usług

Zakres usług Kancelarii stanowią w szczególności:

reprezentowanie klientów w sporach przed sądami i innymi organami

udzielanie porad prawnych

sporządzanie opinii i informacji prawnych

stała obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów prawa handlowego

opracowywanie i sporządzanie pism procesowych, dokumentów oraz umów przy uwzględnieniu specyfiki i potrzeb klienta

Kancelaria Adwokacka adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka

Mediacja

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów polegający na dobrowolnym i poufnym porozumieniu się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – MEDIATORA.
Mediacja

Mediacja prowadzi do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu w drodze dobrowolnych negocjacji. Jej zasadnicze cechy to:

 • dobrowolność
 • poufność
 • bezstronność i neutralność mediatora wobec stron i konfliktu
 • rozwiązanie sporu przez same strony
Mediator

Adwokat dr Katarzyna Purc-Kurowicka wspiera inicjatywy dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Od 2015 r. jest Mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Korzyści z mediacji

Korzyści jakie niesie za sobą rozstrzygnięcie konfliktu na drodze mediacji to:
1. obniżenie kosztów postępowania sądowego
2. szybkie rozstrzygnięcie sporu
3. odpowiedzialność stron za dokonane ustalenia i realny wpływ na treść ugody
4. umożliwienie stronom wymiany poglądów.

Co warto wiedzieć?

Porady on-line

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów na profesjonalną i szybką pomoc prawną, Kancelaria oferuje świadczenie usług za pośrednictwem sieci Internet.

Honorarium

Honorarium jest ustalane indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku i złożoności problemu. Dodatkowo istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty bez pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Bezpłatne porady

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela bezpłatnych porad prawnych, w ramach których dokonuje wstępnej oceny sytuacji prawnej Klienta.